Projekteerimine

katuse-projekteerimineProjekteerimise vallas teeme koostööd Anva Projekt OÜ. Anva Projekt OÜ on loodud 2007.a. Peamiseks tegevusalaks on konstruktiivsete projektide koostamine. Tegeldakse ka arhitektuursete projektide koostamisega. Anva Projekt on tegelenud mitmete suurte ning keerukate konstruktsioonide projekteerimisel - nt. Sõmerpalu Motohalli kandetarindite eelprojekt. Anva Projekt teeb pidevalt koostööd ka teiste valdkondade (VK, KV, elekter) projekteerijatega. Läbi Anva Projekti on võimalik saada ka hoonete projekteerimise terviklahendusi.